Amunnisjonsforvalter
Åsmund Idland.......97513255350 klubben

Styret for 2016

Vedtekter

Amunnisjonsforvalter

Skyteprøve

Ungdomsutvalg 2016

Statutter for Gjesdalcupen