Skyteprøveutvalg

Skyteprøve leder  

Hartvig Egeland            95086381


Medlemmer  

Marton Skansen            45048205

Odd Pettersen              90122182

Frode Oftedal               93488601

Hartvig Egeland            95086381

Roald Bergsaker            90611207
350 klubben

Styret for 2016

Vedtekter

Amunnisjonsforvalter

Skyteprøve

Ungdomsutvalg 2016

Statutter for Gjesdalcupen