Vinnere av stevner, oppdatert 2017

Dugleiksfatet

Dugleiksfatet


Lagsmedaljer felt

lagsmedaljer i feltskyting 8.doc


Gullsmed Otterens fat

gullsmed otteren fat.doc 


Kvartmatchkruset

kvartmatchkruset i.doc 


Gjesdalmestre 100 m.

gjesdamestre 100m.doc


Gjesdalmestre senior

gjesdalmestre senior.doc 


Lagsmedaljer Bane

lagsmedaljer bane.doc


Vandrepokal på 15 kudd Våstevnet

vårstevnet klassen.doc


Vandrekrus på 10 skudden Vårstevnet

vårstevnet grunnlag.doc


Vinnere av Vårstevnet

vinnere av vårstevnet.doc


Vinnere av Gjesdalcup

vinnere av gjesdalcupen innledende.doc


Lagspokalen senior

lagspokalen i.doc


Lagspokalen 100m.

lagpokalen 100m.doc


Eldre åpne stevner  

Lokale eldre skytinger  Innbydelse Romjulstevne